Phim cách nhiệt PCN06

Phim cách nhiệt PCN06

Phim cách nhiệt cũng được sử dụng cho kính lái ô tô và đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe ...
Phim cách nhiệt PCN05

Phim cách nhiệt PCN05

Dán phim cách nhiệt có độ xuyên sáng cao, nền xanh lá tươi sáng thường được dán tại các sảnh ...
Phim cách nhiệt PCN04

Phim cách nhiệt PCN04

Dán phim cách nhiệt Carbon có màu sắc Balck, độ xuyên sáng 37%, được sản xuất theo công nghệ sơn ...
Phim cách nhiệt PCN03

Phim cách nhiệt PCN03

Phim cách nhiệt có màu sắc Black, độ xuyên sáng 15%, được sản xuất theo công nghệ sơn phóng xạ ...
Phim cách nhiệt PCN02

Phim cách nhiệt PCN02

Phim cách nhiệt có màu sắc xám, độ xuyên sáng 30%, được sản xuất theo công nghệ sơn phóng xạ ...
Phim cách nhiệt PCN01

Phim cách nhiệt PCN01

Đây là sản phẩm phim cách nhiệt có độ xuyên sáng cao cho ánh sáng đầy đủ vào phòng, phim ...