Tư vấn, hướng dẫn cách ghi tem nhãn hàng hóa

Tư vấn, hướng dẫn cách ghi tem nhãn hàng hóa

Hàng hoá là nhiên liệu, nguyên liệu (nông sản, thuỷ sản, khoáng sản), vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vôi, ...