Tìm hiểu kỹ thuật in Flexo

Tìm hiểu kỹ thuật in Flexo

Cách khắc trục anilox cũng rất khác nhau, người ta có thể dùng phương pháp khắc bằng 1 thiết bị ...